ελ/en/de

Υπηρεσίες Μελέτης

Με την εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία ενδεχόμενη συνεργασία, υπάρχει η δυνατότητα ραντεβού στα γραφεία μας ή στον χώρο μελέτης με τον ενδιαφερόμενο, ώστε να γνωριστούμε και να αντιληφθούμε το έργο καλύτερα. Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας μία πρώτης προμελέτης ώστε να αντιληφθεί κανείς τον τρόπο που σκεφτόμαστε και σχεδιάζουμε. Μετά την έναρξη της συνεργασίας μας, ακολουθούμε τις παρακάτω ενέργειες, με σειρά προτεραιότητας.

 •  συναντήσεις με τον πελάτη, κατ’ ιδίαν ή ψηφιακά με σκοπό την αφούγκραση της ιδέας του, των αναγκών του, των σκοπών που θέλει να επιτύχει με το έργο, των πλάνων του για το μέλλον, την αντίληψη της αισθητικής του, τους περιορισμούς του, του ποσού επένδυσης και το χρόνο παράδοσης
 • επισκέψεις στο χώρο μελέτης από την ομάδα, σε διάφορες ώρες της ημέρας, αποτύπωση τον θεάσεων, περιβάλλοντος, χτισμένου και φυσικού, των πιθανών μελλοντικών κτισμάτων, αποτυπώσεις με drones και φωτογραφίες, πιθανές οχλήσεις ή σκιάσεις, πιθανά έντονα καιρικά φαινόμενα (δυνατοί άνεμοι)
 •  συλλογή και ανταλλαγή ιδεών με τον εργοδότη και την ομάδα
 • προμελέτη με την κεντρική ιδέα σύμφωνα με τα παραπάνω και συζητήσεις - αλλαγές πάνω σε αυτήν (δισδιάστατα - τρισδιάστατα σχέδια, σκίτσα)
 • οριστικοποίηση της μελέτης με σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων, 3d μοντέλο με υλικά, μελέτη φωτισμού και τρισδιάστατες λήψεις στο πραγματικό περιβάλλον
 •  στατική - μηχανολογική μελέτη
 • συλλογή απαραίτητων εγγράφων και κατάθεση για έκδοση οικοδομικής άδειας στο αρμόδιο τμήμα πολεοδομίας
 •  μελέτη εφαρμογής (κατασκευαστικά σχέδια) που περιλαμβάνει αναλυτικά σχέδια σε κλίμακα έως 1/1  με επιμετρήσεις,  για κάθε τεχνικό συνεργείο.

Υπηρεσίες Κατασκευής

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της μελέτης και αδειοδότησης, το τμήμα κατασκευής της εταιρείας μας, σας παρέχει την προσφορά μας για την κατασκευή του έργου. Μετά από πολυετή  έρευνα αγοράς και συνεργασιών με την πλειοψηφία των τεχνικών συνεργείων στην Κρήτη και προμηθευτών στην Ελλάδα, η ποιότητα κατασκευής μας υπόκεινται σε συγκεκριμένες πιστοποιημένες προδιαγραφές με υψηλά ποιοτικά standards. Η πορεία της κατασκευής του έργου περιγράφεται παρακάτω.

 • αποδοχή προσφοράς και υπογραφή συμφωνητικού με συγκεκριμένο χρόνο παράδοσης και εγγύηση
 • ψηφιακός διαμοιρασμός αρχείων με τα σχέδια εφαρμογής και φωτογραφίες - βίντεο της κατασκευής που θα εμπλουτίζεται καθημερινά από τους επιβλέποντες μηχανικούς του έργου
 • διαμοιρασμός ψηφιακού ημερολογίου κατασκευής και αρχείου πρακτικών
 • live streaming video (εφόσον επιτρέπεται των συνθηκών)
 • καθημερινή φυσική παρουσία επιβλέπων μηχανικού στο έργο
 • ολοκλήρωση και πιστοποίηση της κατασκευής
 • Φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση έργου
 • εγγύηση και υποστήριξη

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

Τι σας κάνει να διαφέρετε από τα υπόλοιπα αρχιτεκτονικά γραφεία?
Γιατί μετά την οικοδομική άδεια, να μην απευθυνθώ σε μία κατασκευαστική εταιρία?
Ποια είναι η εξειδίκευσή σας?
Ποιες είναι οι παροχές σας?
Πως χρεώνετε τις υπηρεσίες σας για μία άδεια?
Πως χρεώνετε τις υπηρεσίες σας στην κατασκευή της κατοικίας?
Πόσο κοστίζει το τετραγωνικό μέτρο για τις κατοικίες που φτιάχνετε?
Μπορούμε να διαλέξουμε μόνο σχεδιασμό ή μόνο κατασκευή?
Μπορείτε να μας βοηθήσετε να βρούμε και το οικόπεδο?
Μπορείτε να ελέγξετε για εμάς, ένα οικόπεδο που σκεφτόμαστε να αγοράσουμε?
Κατά την κατασκευή, θα πρέπει να ασχολούμαι με το έργο?
Αν αντιμετωπίσω κάποιο πρόβλημα στο μέλλον με το σπίτι που θα μου φτιάξετε, σε ποιον θα απευθυνθώ?