ελ/en/de

The Infinity House

Έργο: The Infinity House

Περιοχή: Σούδα

Ολοκλήρωση: 2020

Μέγεθος Οικοπέδου: 2000m2

Εμβαδόν κτίσματος: 280m2

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΕΡΓΑ