ελ/en/de

Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική στην Κρήτη

10 Ιαν Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική στην Κρήτη

Στο τεύχος Οικοδομin 2021-2022 του GoHania μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο μας σχετικά με την Βιοκλιματική αρχιτεκτονική στην Κρήτη. Τι είναι ο βιοκλιματικός σχεδιασμός, ποιοί σχεδιαστικοί χειρισμοί μας εξασφαλίζουν ένα κτίριο με χαμηλότερο ενεργειακό αποτύπωμα και πως μπορεί να εφαρμοστεί.