ελ/en/de

The Microclima Concept

Σε υφιστάμενη αρχιτεκτονική μελέτη, ζητήθηκε από εμάς να γίνει η μελέτη εφαρμογής και η κατασκευή του έργου ισόγειας οικίας εκτός οικισμού Γαβαλοχωρίου. Η μη συνάφεια της αρχιτεκτονικής με την στατική μελέτη καθως και η αδυναμία κατασκευής πολλών μερών της μελέτης, οδήγησαν στην τροποποίηση γενικότερα της μελέτης από εμάς πριν από την κατασκευή και την δημιουργία νέας σειράς αρχιτεκτονικών, στατικών και μηχανολογικών σχεδίων πριν την μελέτη εφαρμογής.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΛΙΓΟΤΕΡΑ

Έργο: The Microclima Concept

Περιοχή: Γαβαλοχώρι,Χανιά

Ολοκλήρωση: 2014

Μέγεθος Οικοπέδου: 4000m2

Εμβαδόν κτίσματος: 200m2

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΕΡΓΑ