ελ/en/de

The Golden Rooftop

Έργο: The Golden Rooftop

Περιοχή: Σόδυ, Χανιά

Ολοκλήρωση: 2018

Μέγεθος Οικοπέδου: 500

Εμβαδόν κτίσματος: 165m2

ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΕΡΓΑ