ελ/en/de

Cave House

Το έργο αφορά την δημιουργία μιας νέας κατοικίας σε υφιστάμενο οικόπεδο εκτός οικισμού σε έναν μικρό οικισμό, λίγο έξω από την πόλη του Ηρακλείου. Οι ανάγκες και τα βιώματα των δύο ιδιοκτητών, καθώς και η μορφολογία και ο προσανατολισμός του χώρου μελέτης, μας οδήγησαν στον σχεδιασμό μιας πέτρινης ισόγειας, υπόσκαφης κατοικίας με κολυμβητική δεξαμενή και υπόγειους χώρους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΛΙΓΟΤΕΡΑ

Έργο: Cave House

Περιοχή: Ηράκλειο

Μελέτη: 2021

Ολοκλήρωση: -

Μέγεθος Οικοπέδου: 3076m2

Εμβαδόν κτίσματος: 534m2

ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΕΡΓΑ